21 grudnia 2023

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Informuję, że akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę:

  • w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, budynek C, pok. 215) od dnia 27 grudnia 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.15-15.15;
  • w terenowych Oddziałach Kuratorium od dnia 3 stycznia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Na pytania związane z odbiorem aktów nadania stopnia awansu zawodowego odpowiada starszy wizytator Rafał Lipka – tel. 41 342 16 27.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik