20 grudnia 2023

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2023 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2024 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Jednocześnie przypominam, że zwrotu niewykorzystanych środków jak również odsetek od środków Funduszu Pracy należy dokonać do dnia 10 stycznia 2024 roku na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Kielcach nr 28 1010 1238 0852 0918 9230 0000.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela młodociani rozliczenie za 2023 rok
Data: 2023-12-20, typ pliku: XLS, rozmiar: 30 KB