15 grudnia 2023

Konkurs stypendialny Polish Scholarship Scheme dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu Polish Scholarship Scheme o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata 2024-2026. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas drugich szkół ponadpodstawowych. Aplikacje można wysyłać do 7 stycznia 2024 r.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata to organizacja działająca w Polsce od ponad 30 lat. Co roku poprzez swój program stypendialny wysyła uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych na dwuletnie stypendia do prestiżowych szkół prywatnych na całym świecie. Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia, a ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Ponadto dają one możliwość rozwijania swoich pasji oraz ułatwiają późniejszą rekrutację na wymarzone studia. Wśród licznych absolwentów Towarzystwa znajdują się naukowcy, pisarze, nauczyciele, działacze społeczni czy  przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie: link do strony