30 grudnia 2011

Sędziowie dołączyli do projektu edukacji prawnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Miło mi poinformować, iż w dniu 15 grudnia 2011 roku do projektu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel” przystąpił kielecki oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, którego prezes – sędzia Marek Stempniak – podpisał porozumienie w tej sprawie z Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty – Panią Małgorzata Muzoł, Panem dr  Krzysztofem Wątorkiem Dziekanem Wydziału Prawa Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa oraz Panią Mirosławą Głowacką – Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Sędziowie  prowadzić będą zajęcia z zakresu prawa w wytypowanych szkołach oraz umożliwią udział młodzieży w rozprawach sądowych w siedzibach sądów na terenie objętym programem. Pierwsze zajęcia z udziałem przedstawiciela SSP „Iustitia” – sędziego Tomasza Durleja – odbyły się w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach.

Ogromnie cieszy fakt, iż inicjatywa Kuratorium Oświaty w Kielcach spotkała się  z  przychylnością i akceptacją środowiska prawniczego. Wspólne działania są szansą na podniesienie świadomości prawnej młodego pokolenia. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł