13 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2023 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2023 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego  jak  również  zaangażowanych środków własnych.

Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (tel.  41  342-19-06).

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Załącznik. Tabela
Data: 2023-12-13, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB