11 grudnia 2023

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – podsumowanie realizacji programu za 2023 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i  Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025  zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji ww. programu.

Uzupełnioną tabelę zawierającą liczbę uczniów objętych programem oraz wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku należy przedstawić w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl. Jednocześnie proszę o przekazanie ww. informacji w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik - tabela
Data: 2023-12-11, typ pliku: XLSX, rozmiar: 52 KB