6 grudnia 2023

Podsumowanie szkolenia „Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, karna i cywilna nauczycieli”

Pan dr Jerzy Grad w trakcie prelekcji

W dniu 5 grudnia 2023 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się drugie w bieżącym roku szkolnym szkolenie z cyklu „ABC Dyrektora szkoły/placówki”. Jego temat przewodni brzmiał „Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, karna i cywilna nauczycieli”. Organizatorem szkolenia był Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Na spotkaniu obecni byli także Pani Beata Niziołek, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Jacek Staromłyński, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Potrzeba organizacji szkolenia podyktowana była rosnącą liczbą sytuacji, w której dyrektor szkoły/placówki staje przed koniecznością podjęcia decyzji odnośnie wyciągnięcia konsekwencji oraz prowadzenia działań w sprawach dotyczących nauczyciela, na którym ciążą różnego rodzaju zarzuty.

Zaproszonym gościem, który przedstawił uczestnikom temat był Pan dr Jerzy Grad, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006. Specjalista w zakresie zarządzania oświatą oraz prawnych aspektów pracy nauczycieli, od roku 1998 związany z systemem doskonalenia nauczycieli. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział około 150 dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Na wstępie głos zabrał Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił wagę odpowiedzialności w pracy nauczyciela, w szczególności w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie, kiedy znajdują się pod opieką szkoły/placówki.

W swoim wystąpieniu Pan dr Jerzy Grad, oprócz przepisów prawa i ich interpretacji, przedstawił także wiele rzeczywistych sytuacji i problemów szkolnych, z którymi zetknął się m.in. jako kurator oświaty oraz tło historyczne omawianych zagadnień. Następnie zaproszony gość odpowiadał na pytania zadawane ze strony zgromadzonych na sali wizytatorów i dyrektorów.

Szkolenie z pewnością wzbogaciło i usystematyzowało wiedzę obecnych dyrektorów, co w znacznym stopniu wpłynie na podejmowanie przez nich właściwych decyzji.

Pan dr Jerzy Grad w trakcie prelekcji
Świętokrzyski Kurator Oświaty w trakcie wystąpienia rozpoczynającego szkolenie
Świętokrzyski Kurator Oświaty z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w sali Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach prowadzący szkolenie
Uczestnicy szkolenia w sali Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (1)
Uczestnicy szkolenia w sali Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (2)
Uczestnicy szkolenia w sali Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (3)

Załączniki