5 grudnia 2023

Konkursy organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze wchodzący w skład Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze informuje o realizowaniu szeregu konkursów, których regulaminy publikujemy w załączeniu:

  1. XXIV Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych – rozwiązywania problemów z wykorzystaniem języków programowania w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  2. XXIV Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych – rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programów użytkowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  3. XXIV Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo” w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  4. IX Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w kategorii kodowania w aplikacji Scratch w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  5. XXII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego on-line dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Temat konkursu: „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”.
  6. XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W odcieniach radości” dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8 w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno­ Pedagogicznego w Górze.
  7. XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego” w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny udział. Cele konkursów zakładają kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań informatycznych. Wymienione konkursy nie mają charakteru komercyjnego.

Adres strony Internetowej organizatora pcdn.edu.pl (zakładka Konkursy).

Załączniki