9 grudnia 2011

Informacja z narady dla Dyrektorów Szkół i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

W dniu 5 grudnia  2011 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  odbyła się narada dla dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorami byli: Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Po uroczystym otwarciu narady  przez Panią Kurator Małgorzatę Muzoł i Panią Renatę Segiecińską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego prelegenci zaprezentowali swoje wystąpienia. Pani Lidia Świeboda – psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wygłosiła odczyt na temat: „Sylwetka psychospołeczna wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz sposób monitorowania rozwoju wychowanka przez placówki oświatowe i pomocowe”. Następnie  Panie Elżbieta Siudak i Małgorzata Zalewska-Łakomiec – Liderzy Zmian – szkoleń organizowanych przez MEN omówiły „Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Pani Teresa Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach –przedstawiła prezentację dotyczącą „Organizacji nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum”.

Aktywne zaangażowanie Pani Kurator Małgorzaty Muzoł ukierunkowane na zintensyfikowaniu współpracy kadry pedagogicznej szkół podstawowych i gimnazjów z pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego zainspirowało uczestników narady do dzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Świętokrzyski Kurator Oświaty wyraziła przekonanie, że współpraca pomiędzy szkołami a placówkami wzmocni oddziaływania edukacyjne oraz opiekuńczo – wychowawcze względem wychowanków przebywających w tych placówkach.