30 listopada 2023

Terminarz składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty
1. Ordery, odznaczenia państwowe:
1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2) Złoty Krzyż Zasługi
3) Srebrny Krzyż Zasługi
4) Brązowy Krzyż Zasługi
5 stycznia 2024 1) wniosek o nadanie orderu-odznaczenia – dwa egzemplarze.

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz.

Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line

Medale za Długoletnią Służbę:
1) Medal Złoty za Długoletnią Służbę
2) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
3) Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1) wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – dwa egzemplarze.

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz.

Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line

2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 29 lutego 2024 1) wniosek o nadanie Medalu KEN – dwa egzemplarze.

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych -oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy – jeden egzemplarz.

3. Nagroda Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania 29 maja 2024 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania – dwa egzemplarze.

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie nauczyciela, którego wniosek dotyczy – jeden egzemplarz.

4. Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 30 sierpnia 2024 1) wniosek o przyznanie nagrody ŚKO – jeden egzemplarz.

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie nauczyciela, którego wniosek dotyczy – jeden egzemplarz.

Druki wniosków oraz informacje na temat sposobu ich wypełnienia: kuratorium.kielce.pl w menu Załatwianie spraw / Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli.