9 grudnia 2011

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego! 

Apeluję  o czynne włączenie się w obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

Wiedza na temat najnowszej historii Polski jest nieodzowna w procesie wychowywania świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Zadanie to w dużej mierze spoczywa na placówkach oświatowych. Przekazuję zatem do wiadomości Państwa program Obchodów opracowany przez Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach – koordynator obchodów
 • Kieleckie Centrum Kultury
 • Muzeum Historii Kielc
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
 • Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność i Pamięć”
 • Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz XI Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach
 • Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Biblioteka Główna.

Wyrażam przekonanie, że oferta stworzona przez Komitet Organizacyjny powinna zostać uwzględniona w działaniach planowanych w szkołach/placówkach w związku z obchodami rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Program Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce

 • 7 grudnia 2011 r. godz. 12.00 – otwarcie wystawy „Śni mi się Polska wolna…” Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1 (Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pazdura)
 • 8 grudnia 2011 r. godz. 11.00 – pokaz filmów dokumentalnych o stanie wojennym w Polsce „Orzeł WRON-ę weźmie w szponę” – Kielce, Plac Stanisława Moniuszki 2 (Mała Sala KCK)
 • 8 grudnia 2011 r. godz. 12.00 – konkurs historyczny Orła Wrona nie pokona” – III –edycja. Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1 (Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pazdura)
 • 9 grudnia 2011 r. godz. 11.00 – rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu historycznego „A my nie chcemy uciekać stąd…” w IX LO im. K.I. Gałczyńskiego  – Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
 • 13 grudnia 2011 r. godz. 12.00 – otwarcie wystawy „586 Dni Stanu Wojennego”. Pokaz grupy rekonstrukcji historycznych Klub Historyczny „Ż” Sekcja „OSA-ZOMO” – Kielce-Rynek
 • 13 grudnia 2011 r. godz. 16.00 – debata, prezentacja „Studiów Muzealno-Historycznych” t. I wyd. Muzeum Historii Kielc, Delegatura IPN w Kielcach – Kielce, ul. Leonarda 4 (siedziba Muzeum Historii Kielc)
 • 13 grudnia 2011 r. godz. 18.00 – uroczysta msza święta w Katedrze kieleckiej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Ryczana Ordynariusza Diecezji Kieleckiej
 • 13 grudnia 2011 r. godz. 18.00 – uroczysta msza święta w kościele p.w. Wszystkich Świętych, Starachowice, ul. Św. Barbary (przy ul. Radomskiej)
 • 14 grudnia 2011 r. godz. 10.00 – pokaz technik drukarskich z okresu stanu wojennego oraz wykład Marzeny Grosickiej (IPN) – Kielce, ul. Leonarda 4 (siedziba Muzeum Historii Kielc)
 • 16 grudnia 2011 r. godz. 10.00-17.00 – emisja filmów o stanie wojennym w Polsce – Kielce, ul. Leonarda 4 (siedziba Muzeum Historii Kielc)