28 listopada 2023

Szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszamy do udziału w szkoleniu „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”, realizowanego w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowanego w latach 2023-2026.

Szkolenie nauczycieli jest odpowiedzią na rosnące potrzeby edukacyjne związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami na ich drodze do kariery zawodowej.

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności efektywnego włączania w treści zajęć edukacyjnych zagadnień, które ułatwią dzieciom, a także młodzieży, w tym uczniom oraz uczennicom z niepełnosprawnością i innymi szczególnymi potrzebami, przejście na kolejne etapy edukacyjne, zaś finalnie podjęcie aktywności na rynku pracy.

Szkolenia będą odbywać się online od 22.11 do 07.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.