28 listopada 2023

Szkolenie w formule warsztatów „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie rozwijania myślenia matematycznego u uczniów na I etapie edukacyjnym.

Szkolenie skierowane jest do doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych i rozwijania myślenia matematycznego u uczniów. Zapraszamy zarówno osoby, które uczestniczyły w pierwszej edycji szkolenia, jak i osoby, które planują uczestniczyć w tym szkoleniu po raz pierwszy.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie trzy warsztaty w dniach 14.04.2023 r., 21.04.2023 r., 28.04.2023 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.