27 listopada 2023

Zaproszenie do udziału w projekcie „18+ Zdrowie”

Uczniowie z chwilą osiągnięcia pełnoletności uzyskują pełną zdolność do czynności prawnych. Aby ułatwić młodym osobom poruszanie się w systemie ochrony zdrowia oraz przekazać wiedzę o profilaktyce zapobiegania chorób, Narodowy Fundusz Zdrowia opracował projekt „18+ Zdrowie”.

Cel projektu „18+ Zdrowie”

W czasie spotkania przekażemy informacje dotyczące:

 •  powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – praw i obowiązków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 •  profilu zaufanego – możliwości jego założenia i korzyści wynikających z jego posiadania,
 •  Internetowego Konta Pacjenta,
 •  profilaktyki promującej zdrowy i aktywny tryb życia.

Ramowy plan projektu „18+ Zdrowie”

 1. Spotkania będą organizowane w szkołach, które zgłoszą chęć przystąpienia do projektu.
 2. Termin spotkania: dogodny dla szkoły i Świętokrzyskiego OW NFZ (do ustalenia indywidualnie).
 3. Czas trwania zajęć: 45 minut.
 4. Zagadnienia tematyczne:
  • tytuł do ubezpieczenia, prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
  • profil zaufany,
  • Internetowe Konto Pacjenta,
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • portal Diety NFZ,
  • cykl Środa z Profilaktyką,
  • aplikacja 8 Tygodni do zdrowia,
  • program Moje Fizjo+.

W celu ustalenia terminów spotkań prosimy o bezpośredni kontrakt szkół z oddziałem:

 • Dagmara Borowiec,
 • tel. (41) 36 46 269,
 • e-mail dagmara.borowiec@nfz-kielce.pl