24 listopada 2023

Zdrowy dzień przedszkolaka. Jak przedszkolak dba o zdrowie? Materiały edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia dla przedszkoli

Zdrowy dzień przedszkolaka

Edukacja prozdrowotna w przedszkolu stanowi bardzo ważny element kształtowania i utrwalania prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia w tym nawyków żywieniowych dzieci. Nawyki prozdrowotne powinny być kształtowane od wczesnego dzieciństwa, także w przedszkolu. Zdrowy styl życia w tym: prawidłowe żywienie, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, właściwa higiena, odpowiednia długość snu są istotnymi czynnikami prawidłowego rozwoju dziecka, jego zdrowia i samopoczucia.

Obecnie dużym wyzwaniem związanym ze zdrowiem dzieci jest epidemia nadwagi i otyłości. Jednym z podstawowych czynników zapobiegania nadmiernej masie ciała u dzieci jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych w tym prawidłowych nawyków żywieniowych i codziennej aktywności fizycznej. Działania związane z edukacją prozdrowotną dzieci można efektywnie prowadzić zarówno w domu rodzinnym jak i w przedszkolu.

Wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom, powstał materiał edukacyjny dla przedszkoli „Zdrowy dzień przedszkolaka. Jak przedszkolak dba o zdrowie?” opracowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez ekspertów NIZP-PZH PIB.  Materiał ten stanowi atrakcyjną propozycję edukacyjną dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, której zadaniem jest wsparcie efektywnej edukacji w zakresie zdrowego stylu życia.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.