12 grudnia 2023

Zmiana sposobu publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty

oferty pracy

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od 3 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania Kuratorom Oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Uruchomione zostanie nowe narzędzie „Informacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”.

Od 3 stycznia 2024 r. informacje o wolnych stanowiskach pracy w danej jednostce systemu oświaty będą przekazywane Kuratorom Oświaty za pośrednictwem Strefy Pracownika SIO, poprzez dodanie opisu oferty pracy w sekcji „Wolne stanowiska pracy”.

Dostęp do aplikacji wymaga aktywnego upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Aplikacja dostępna jest po zalogowaniu do Strefy Pracownika SIO, w menu po lewej stronie pod nazwą „Wolne stanowiska pracy”.

Nowe narzędzie przekazywania informacji o wolnych stanowiskach pracy jest udostępnione w Strefie Pracownika SIO od 4 grudnia 2023 r. w celu wprowadzenia aktualnych na dzień 3 stycznia 2024 r. ww. informacji. Opublikowane przez Państwa w tym okresie informacje będą widoczne na stronach kuratoriów oświaty od 3 stycznia 2024 r.

Przykład: informacje o wolnych stanowiskach pracy dodane np. 20 grudnia 2023 r., na które termin składania dokumentów upływa 10 stycznia 2024, powinny zostać udostępnione zarówno w sposób obowiązujący do 2 stycznia 2024, jak i w Strefie Pracownika SIO.

Instrukcja z opisem użytkowania narzędzia jest dostępna w Strefie Pracownika SIO w sekcji „Wolne stanowiska pracy”.

Informacje o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli zamieszczane będą tak jak dotychczas na stronie internetowej właściwego Kuratorium Oświaty.