23 listopada 2023

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

17 listopada 2023 w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji  w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada szkoleniowa  Koordynatorów  Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej.

Uczestników spotkania powitała Pani  Małgorzata Kowalska – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej podkreślając, rolę i zadania specjalistów zatrudnionych w szkołach
i placówkach w procesie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znaczenie współpracy w tym obszarze z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Gościem narady była Pani Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

W dalszej części spotkania wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawili sprawozdanie z działalności Punktów Konsultacyjnych i Sieci Wsparcia Psychologiczno-   Pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 oraz działania zaplanowane na bieżący rok szkolny.

Na zakończenie pierwszej części spotkania Pani Dorota Nowak-Małek (neurologopeda, pedagog) i Pani Agata Matysiak (psycholog) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej omówiły zagadnienia dotyczące Wieloprofilowej diagnozy małych dzieci oraz  Wpływu mediów elektronicznych na rozwój dzieci
i młodzieży – znaczenie postaw rodziców
.

W trakcie II sesji narady Koordynatorzy w trzech grupach panelowych poruszali zagadnienia związane
z interpretacją opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Praca w grupach panelowych moderowana była przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Liderzy podsumowali pracę w grupach panelowych wskazując konieczność prawidłowego zaplanowania procesu edukacyjno-terapeutycznego przez nauczycieli w szkole zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach w celu poprawy funkcjonowania dziecka/ucznia.

kolejna grupa panelowa podczas pracykolejna grupa panelowa podczas pracy
uczestnicy spotkania podczas powitania przez Dyrektora Poradniuczestnicy spotkania podczas powitania przez Dyrektora Poradni
uczestnicy spotkania podczas warsztatów (2)uczestnicy spotkania podczas warsztatów (2)
uczestnicy spotkania podczas warsztatówuczestnicy spotkania podczas warsztatów
uczestnicy spotkania podczas wystąpienia wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcachuczestnicy spotkania podczas wystąpienia wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach