14 listopada 2023

Badanie ankietowe dotyczące wsparcia specjalistycznego dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach

Panie/Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści
wszystkich typów szkół

 Zapraszam do udziału w badaniu ankietowym Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach.

Pozyskane wyniki pozwolą poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badanie mają charakter anonimowy.

Wyniki zostaną udostępnione w formie raportu, w celu doskonalenia rozwiązań systemowych i pozasystemowych.

W kwestionariuszu zostało zawartych 25 pytań. Przybliżony czas udzielania odpowiedzi wynosi 15-20 minut.

Link do formularza ankiety:  https://forms.office.com/e/5r89gfQmfZ

Osoby, które wolałyby udzielić odpowiedzi w formie wywiadu za pośrednictwem Teams lub innych narzędzi, proszę o kontakt mailowy: edab@aps.edu.pl lub telefoniczny: 608585169.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik