13 listopada 2023

Stacjonarne warsztaty „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na stacjonarne warsztaty nt. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Jest ono skierowane do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie.

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniu 17.11.2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 28

Sale: Aula i sala wykładowa 302

Cele szkolenia:

  1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na  zajęciach.
  2. Poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do stałych sprawności w czynieniu dobra.

Rekrutacja jest możliwa do 15.11.2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub w szkole.

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny.