8 listopada 2023

III Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka – podsumowanie finału powiatowego (powiat kielecki)

W dniu 7 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku odbył się finał rozgrywek powiatowych III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka dla przedszkoli z powiatu kieleckiego. Olimpiada została zainicjowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

W imprezie edukacyjno-sportowej udział wzięli: Pan Stanisław Stępień – Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk, Pani Marzanna Moćko – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, Pan Michał Salwa – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, starsi wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach: Pani Sylwia Kurtek, Pani Małgorzata Zielińska-Perczak, nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu kieleckiego, którzy pełnili role sędziów, uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku w roli wolontariuszy.

Po oficjalnym rozpoczęciu Olimpiady odbył się program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola
w Zagnańsku. Sportową rozgrzewkę w formie zajęć zumby poprowadziła Pani Katarzyna Kramarczyk, instruktor Zumba Fitness, Zumba Kids i animator czasu wolnego. Sędzią głównym Olimpiady był Pan Łukasz Gronostaj, który wraz z sędziami drużynowymi czuwał nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Sponsorami i instytucjami wspierającymi imprezę był Wójt Gminy Zagnańsk oraz Szkoły Policealne PRO CIVITAS w Kielcach.

W finałowych rozgrywkach powiatu kieleckiego III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka spotkało się 15 drużyn przedszkolnych. To 180 dzieci, które rywalizowały w czterech konkurencjach; przedszkolaki wzięły udział
w biegu sztafetowym, biegu na torze przeszkód pod płotkiem lekkoatletycznym, rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż. Po wyrównanej sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

– I miejsce: Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie;

– II miejsce: Przedszkole im. S. Staszica w Zagnańsku;

– III miejsce: Publiczne Przedszkole w Kostomłotach Drugich;

– IV miejsce: Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Rudkach.

Do rozgrywek finału wojewódzkiego zakwalifikowały się przedszkola, które zajęły cztery pierwsze miejsca.

Ślubowanie przedszkolaków cz. 1Ślubowanie przedszkolaków cz. 1
Stanowiska startowe z zawodnikami cz.2Stanowiska startowe z zawodnikami cz.2
Stanowiska startowe z zawodnikami cz.1Stanowiska startowe z zawodnikami cz.1
Sędziowie drużynowiSędziowie drużynowi
Rozgrzewka przez zawodami Zumba FitnessRozgrzewka przez zawodami Zumba Fitness
Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej cz.4Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej cz.4
Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej cz.3Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej cz.3
Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej cz.2Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej cz.2
Ogłoszenie wyników rywalizacji sportowej drużyna, która zdobyła I miejsceOgłoszenie wyników rywalizacji sportowej drużyna, która zdobyła I miejsce
Ślubowanie przedszkolaków cz. 5Ślubowanie przedszkolaków cz. 5
Ślubowanie przedszkolaków cz. 3Ślubowanie przedszkolaków cz. 3
Występ przedszkolaków Przedszkole w ZagnańskuWystęp przedszkolaków Przedszkole w Zagnańsku