10 kwietnia 2024

E-doręczenia. Do 1 października 2024 szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez JST mają obowiązek aktywacji skrzynki do e-Doręczeń

e-Doręczenia

Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych.

Jeżeli organem prowadzącym dla nich jest jednostka samorządu terytorialnego, to powinny stosować e-Doręczenia od 1 października 2024 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast W zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Jeśli organem prowadzącym jest minister, to terminem na wprowadzenie e-Doręczeń jest 1 października 2024 r. zarówno w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, jak i w zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej  (art. 155 ust. 1 tej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Za działalność tych podmiotów odpowiada organ prowadzący. Organizacyjnie są one formą wykonywania jego zadań oświatowych i zespołem środków wyodrębnionym ze środków organu prowadzącego. Nie mają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu organu prowadzącego, a dochody odprowadzają na jego rachunek. Z tych powodów termin na wprowadzenie e-Doręczeń jest dla nich taki sam jak dla organu prowadzącego, który je założył.


Terminy opublikowane są na stronie:

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi na ten temat i do złożenia wniosku o adres do e-Doręczeń.

Na platformie PL.ID opublikowane zostały materiały e-learningowe na temat e-Doręczeń. Można się z nich dowiedzieć między innymi:

  1. W jaki sposób złożyć wniosek o adres do e-Doręczeń dla podmiotu publicznego lub osoby fizycznej?
  2. Jak skorzystać z wyszukiwarki adresów w e-Doręczeniach?
  3. W jaki sposób wyznaczyć użytkownika do zarządzania skrzynką w module uprawnień e-Doręczeń?

Jeśli nie masz konta na PL.ID, wystarczy kliknąć przycisk Utwórz konto i zarejestrować się na tej platformie.

Więcej informacji na ten temat na stronach: