7 listopada 2023

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole”

Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole” organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział jest nieodpłatny.

Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki (także wśród uczniów niekoniecznie uzdolnionych matematycznie) oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.