7 listopada 2023

V Forum o wychowaniu

Stowarzyszenia harcerskie i skautowe w Polsce zrzeszone w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS) zapraszają do udziału w piątej edycji „Forum o wychowaniu”.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2023 roku w formule hybrydowej – stacjonarnie (w Warszawie) i zdalnie (transmisja online).

„Forum o wychowaniu” umożliwia wielu środowiskom (naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym) wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

Informacja o przedsięwzięciu zamieszczona jest na stronie www.calymzyciem.pl w zakładce: Forum o wychowaniu.