31 października 2023

Zaproszenie na warsztaty na temat mediacji szkolnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Zapraszam do udziału w zajęciach warsztatowych z mediacji szkolnych realizowanych w dwóch częściach:

  • 13 listopada 2023 r. – warsztat na temat mediacji szkolnych;
  • 20 listopada 2023 r. – warsztat na temat mediacji rówieśniczych; jak tworzyć Klub Mediatorów Rówieśniczych.

Czas trwania zajęć: 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach – sala nr 220

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Zgłoszenie do udziału w warsztatach należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 listopada 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w warsztatach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób) decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik