31 października 2023

III edycja konkursu „Postaw na mediację”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w III edycji konkursu Postaw na mediację.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość świetnej zabawy, polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

Konkurs został podzielony na II etapy. I etap konkursu polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych, tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych, czy prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycję zawarcia ugody. Natomiast II etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się 5 najlepszych drużyn.

Zgłoszenia Drużyny Mediacyjnej może dokonać jej opiekun (nauczyciel) poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu scenariusza mediacji, formularza zgłoszeniowego i niezbędnych oświadczeń w formacie pdf na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl do dnia 8 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.