31 października 2023

Ogólnopolska konferencja dla samorządów uczniowskich „Xu 2023”

Organizatorzy Interdyscyplinarnej Konferencji Samorządów Uczniowskich mają przyjemność zaprosić Samorząd Szkolny wraz z Opiekunem na ogólnopolskie wydarzenie – Xu 2023. Celem konferencji, organizowanej przez uczniów dla uczniów, jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz nawiązanie przyjaźni i zdobycie umiejętności, które usprawnią dalszą pracę samorządów.

Konferencja odbędzie się w Szczecinie, w dniach od 15 do 17 listopada 2023 r. W trakcie konferencji uczniowie wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego oraz organizacji pozarządowych, a każdy dzień zwieńczony będzie pracą w sekcjach, w których uczniowie będą opracowywać innowacyjne pomysły na pokonanie problemów współczesnego świata, zaczynając od rozwiązywania ich w swojej szkole.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Rejestracja odbywa się online do 7 listopada 2023 r. Uczestnikom konferencji (3 uczniów i opiekun) zapewniono przerwy kawowe, lunch oraz przekąski między sekcjami. Z uwagi na tematykę warsztatów oraz wykładów, do udziału zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ósmoklasiści reprezentujący samorządy swoich szkół.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.