27 października 2023

System Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego w województwie świętokrzyskim – rok szkolny 2023/2024

Świętokrzyskie Kalendarium Doradztwa Zawodowego zawiera uaktualnioną propozycję chronologicznie uporządkowanych zakresów tematycznych stanowiących płaszczyznę do autorskiej interpretacji i modyfikacji, która będzie spójna z potrzebami i możliwościami interesariuszy szkół i placówek oświatowych. Przyjęte modelowe rozwiązanie metodyczne ujmuje zagadnienia powiązane z obszarami oddziaływań Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz spostrzeżeniami i rekomendacjami odbiorców – Koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Zawodowego.

Załączniki