25 października 2023

Lista szkół zgłoszonych do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie

Poniżej w załączniku publikujemy listę szkół województwa świętokrzyskiego zgłoszonych do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie opublikowanych danych szkoły, a zwłaszcza adresu poczty elektronicznej, na który przysyłane będą wszystkie informacje konkursowe.

Wszelkie zmiany proszę zgłaszać do koordynatora konkursów na e-mail: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Lista szkół zgłoszonych do WKP 2023/2024
Data: 2023-10-25, typ pliku: XLSX, rozmiar: 126 KB