3 listopada 2011

IV edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy 
Szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa świętokrzyskiego 

Uprzejmie informuję, że Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na program stypendialny dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa.

W projekcie przewidziano wypłatę 200 stypendiów za okres 12 miesięcy (wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 r.) w wysokości 3 600,00 zł (tj. 300,00 zł za miesiąc) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Jednocześnie w ramach działań projektowych zaplanowano wynagrodzenia dla opiekunów stypendystów w wysokości 500,00 zł (x ilość stypendystów).

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów są zawarte w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w woj. świętokrzyskim w 2011/2012 roku” .

Nabór wniosków został przewidziany w terminie od 2 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r.

Mając na uwadze powyższe zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przekazania ww. informacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Wskazanym byłoby również zamieszczenie informacji w sprawie programu stypendialnego zorganizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego na stronach internetowych Państwa placówek oraz na tablicach informacyjnych w szkołach. 
 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Małgorzata Muzoł