18 października 2023

Międzynarodowy program SMASHED dotyczący uzależnienia od alkoholu

Minister Edukacji i Nauki objął po raz drugi honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych międzynarodowego programu SMASHED, dotyczącego uzależnienia od alkoholu.

Program SMASHED to interaktywny kurs, który przedstawia, w nowoczesnej formie, historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich. Każda z części kursu jest zachętą do interakcji z uczniami – dyskusji na temat wyborów bohaterów oraz ich postawy.

W roku szkolnym 2022/2023 ponad 12 000 uczniów z polskich szkół uczestniczyło w programie SMASHED. Z ankiet przeprowadzonych po zakończeniu projektu wynika, że postawę asertywną w sytuacji nakłaniania do spożywania alkoholu zadeklarowało aż 79% uczniów.

Korzystając z Programu, nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być przyczyną do rozpoczęcia dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia do jego konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która – przez angażowanie młodych ludzi – może osiągnąć także efekty wychowawcze i pozytywnie wpłynąć na ich postawy i zachowania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkami: