16 lutego 2016

Program stypendiów licealnych „Marzenie o nauce”

Fundacja EFC rozpoczęła proces rekrutacyjny, do szóstej edycji programu Marzenie o Nauce. Inicjatywa skierowana jest do gimnazjalistów klas III, którzy na koniec I semestru mieli średnią ocen co najmniej 4,5, zamieszkują  miejscowości do 30 tys. mieszkańców, a dochód w gospodarstwie domowym na jedną osobę nie przekracza 900 PLN netto.