12 października 2023

Spotkanie dotyczące wdrożenia standardów wypracowanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

Polski Związek Niewidomych zaprasza na spotkanie upowszechniająco-wdrożeniowe, które odbędzie się  23.10.2023 (poniedziałek) w siedzibie Związku w Warszawie, ul Konwiktorska 9.

Spotkanie dotyczyć będzie wdrożenia standardów wypracowanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” dla pracowników placówek edukacyjnych.

Spotkanie jest bezpłatne i będzie trwało od godz. 10:00 do 17:00

Istnieje możliwość zwrócenia kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów 2 klasy PKP/PKS lub koszty przejazdu samochodem prywatnym, ale do wartości biletów 2 klasy PKP/PKS na danej trasie (wymagamy przedstawienia zrzutu ekranu komunikacji publicznej dokumentującej koszt dojazdu).

Dla osób dojeżdżających spoza Warszawy istnieje możliwość zagwarantowania noclegu.

Proszę o deklarację uczestnictwa w spotkaniu do 17.10.2023 (wtorek), podając imię, nazwisko, instytucję, jaką Państwo reprezentują oraz stanowisko na adres e-mailowy: kjaniszewska@pzn.org.pl

Załączniki

Program spotkania
Data: 2023-10-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 226 KB