11 października 2023

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wg nowych przepisów)

Szanowni Państwo,

w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r.) informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć:

  • osobiście zgodnie z podziałem terytorialnym z uwagi na siedzibę szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15,
  • pocztą (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce
oraz powiat: kielecki i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, pok. 215
25-516 Kielce,
tel. 41 342 16 27
lub do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach – wejście główne do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
buski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Rehabilitacyjna 1
pok. 7, 8
tel. 41 350 12 10
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
pok. 205, 207, 211
tel. 41 386 18 15
kazimierski Oddział w Busku-Zdroju
z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 29
tel. 500 015 455
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
pok. 314
tel. 41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
pok. 39
tel. 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
pok. 110
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. Plac Floriański 1
pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów,
ul. 11 Listopada 3
pok. 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa,
ul. Wiśniowa 10
pok. 10
tel. 519 407 844

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć wyłącznie dokumenty, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Szczegółowe informacje o dokumentach wymaganych do załatwienia sprawy oraz zasady składania dokumentów znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszej wiadomości.

Nie należy dołączać kopii dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa itp.

Proszę zadbać o kompletność i poprawność składanych dokumentów.

Załączniki