11 października 2023

Spotkanie z serii „Czwartki z dialogiem” pn. „Polska – Rosja. Złe sąsiedztwo?”

Muzeum Dialogu Kultur zaprasza na kolejne spotkanie z serii „Czwartki z dialogiem” 12 października 2023 roku o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur.

Gościć będziemy Pana prof. Wiesława Cabana, a tematem jego wystąpienia będzie: Polska – Rosja. Złe sąsiedztwo?

W swoich rozważaniach prowadzący, prof. Wiesław Caban, zastanowi się, od jakiego momentu można mówić o złym sąsiedztwie polsko-rosyjskim oraz przeanalizuje przyczyny i skutki polityczne i kulturalne konfliktów polsko-rosyjskich na przestrzeni XVI–XX wieku.

Prof. dr hab. Wiesław Caban – polski historyk, profesor nauk humanistycznych. Związany kolejno z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, Akademią Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w
Kielcach.

Zainteresowania badawcze:

  • dzieje polskich zrywów niepodległościowych (głównie powstania styczniowego);
  • stosunki polsko-rosyjskie w XIX i na początku XX wieku;
  • zsyłka Polaków na Syberię w XVIII–XIX wieku;
  • przemiany społeczno-gospodarcze i kulturalne w Królestwie Polskim;
  • biografistyka polonijna.