11 października 2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć FASD”

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT) zaprasza na bezpłatną Ogólnopolską Konferencję Naukową Zrozumieć FASD, która odbędzie się 27 października 2023 r.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Organizatorzy zapraszają rodziców i opiekunów dzieci z FASD, przedstawicieli pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, studentów medycyny, pedagogiki i nauk społecznych. Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy na temat FASD i budowanie odpowiedniego systemu wsparcia dla rodziców oraz dzieci, które zostały narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza (w załączniku) i przesłanie na podany w nim adres e-mail. Zgłoszenia należy przesłać do 24 października.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.