9 października 2023

Skrzynka mailowa dla realizatorów żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach

Logo Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powinno być zgodne z aktualnymi rekomendacjami oraz przepisami prawnymi z zakresu żywienia dzieci i młodzieży. Realizację żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem jadłospis w placówkach oświatowych powinien być urozmaicony, posiłki powinny zawierać produkty z różnych grup środków spożywczych, środki spożywcze stosowane w placówce oświatowej muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom odnośnie żywienia zbiorowego dzieci w oparciu o przepisy i rekomendacje, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej stworzyło skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach, na którą można przesyłać zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz zasad prawidłowego żywienia dzieci w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Skrzynka kontaktowa została utworzona w ramach działań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministerstwa Zdrowia.