6 października 2023

Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla szkół podstawowych

Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół podstawowych, ale przede wszystkim rozpoznanie szczególnie utalentowanych uczniów w dziedzinie chemii na wczesnym etapie edukacyjnym.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i jest trzyetapowa. Dwa pierwsze etapy odbywają się zdalnie na portalu Edukator.pl a trzeci w siedzibie Wydziału Chemii UJ. Udział w olimpiadzie jest bezpłatny. Termin zgłoszeń: 8 października 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.