6 października 2023

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Przypominam, że akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, budynek C, pok. 215) oraz w terenowych Oddziałach Kuratorium od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.15-15.15.

W przypadku nieodebrania dokumentu zostanie on wysłany na adres wnioskodawcy podany we wniosku.

Na pytania związane z odbiorem aktów nadania stopnia awansu zawodowego odpowiada wizytator Rafał Lipka – tel. +48 413 421 627.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik