6 października 2023

Aktualizacja informacji o Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Od 1991 r. w Polsce realizowany jest program Szkoła Promująca Zdrowie, którego koordynatorem na szczeblu krajowym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Od 2006 r. sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach.

Świętokrzyską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie tworzy 115 szkół i placówek.

Uznaniem i docenieniem długofalowych działań zgodnych z koncepcją i standardami szkoły promującej zdrowie jest nadanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Certyfikaty Przedszkole/Szkoła Promujące Zdrowie posiada 29 placówek, w tym

– 4 przedszkola,

– 3 placówki specjalne,

– 19 szkół podstawowych,

– 3 zespoły szkół ponadpodstawowych.

Certyfikat przyznawany jest przedszkolu, szkole, placówce na okres 5 lat.

 

Załączniki