5 października 2023

Konkurs „Psie troski”

Fundacja Serce Świata z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie „Psie troski”

Cele konkursu:

  • Edukowanie społeczeństwa na temat odpowiedzialnej opieki nad psami i promowanie
    wartości miłości oraz empatii wobec zwierząt.
  • Zwiększanie świadomości potrzeb i dobrostanu psów.
  • Angażowanie młodszej generacji w postrzeganie i rozumienie potrzeb zwierząt
    poprzez kreatywną ekspresję

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas 1-3.

Prace należy przesłać do 29 listopada 2023.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.