4 października 2023

 Projekt „Księga Małych Muzeów”

Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji i Nauki powstał portal internetowy, który będzie przydatny w planowaniu oraz realizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. „Księga Małych Muzeów” to platforma mająca służyć nauczycielom szkół podstawowych i średnich w konstruowaniu scenariuszy zajęć pozaszkolnych. Baza zawiera 100 propozycji placówek muzealnych i kulturotwórczych z terenu całego kraju.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: Księgą Małych Muzeów.