4 października 2023

XV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „ Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie (linki do nagranych recytacji) należy przesłać do 8 stycznia 2024 roku.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. pobyty weekendowe z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski, banknoty kolekcjonerskie, srebrne monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe oraz wiele innych nagród.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie link do strony.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.