4 października 2023

Zaproszenie na konferencję „Mediacje w szkole/placówce – sztuka dialogu w praktyce”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Zapraszam do udziału w wojewódzkiej konferencji „Mediacje w szkole/placówce – sztuka dialogu w praktyce” w dniu 25 października 2023 roku w godzinach: 10:00 – 13:00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Celem konferencji jest rozwijanie umiejętności dyrektorów i nauczycieli właściwego reagowania w  sytuacjach konfliktowych w szkołach oraz zapobiegania zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży.

Program konferencji:

  1. Wstęp do mediacji w szkole/placówce – szkoła dialogu.
  2. Symulacja mediacji w szkole.
  3. Podsumowanie: pytania uczestników konferencji, dyskusja.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Zgłoszenie do udziału w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 12 października 2023 roku.

Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:
– Irena Sobieraj – tel.: 41 350-12-10, e-mail: irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl
– Aneta Drypa – tel.: 15 832-04-54, e-mail: aneta.drypa@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik