3 października 2023

XXXI  Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Informatyczna - logo

Olimpiada Informatyczna (OI) jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do wszystkich uczennic i uczniów zainteresowanych tematyką informatyczną. Mogą w niej brać udział także uczniowie szkół podstawowych.

Tegoroczna, XXXI edycja Olimpiady rozpoczyna się 16 października 2023 r. I etap odbędzie się w dniach 16.10 – 20.11.2023 r. przez Internet. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie oi.edu.pl w zakładce „Jak zacząć” (https://www.oi.edu.pl/l/jak_zaczac/).

Finaliści i laureaci OI są zwolnieni z oceną celującą z egzaminu maturalnego z informatyki i mają wolny wstęp na informatykę i kierunki pokrewne na większość uczelni w Polsce. Laureaci olimpiady co roku uzyskują wysokie stypendia ufundowane przez NASK-PIB w ramach Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, a wszyscy finaliści nagrody.

Więcej informacji znajduje się na stronie oi.edu.pl.