22 września 2011

Porozumienie w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego akcji edukacyjnej młodzieży pn. „Świadomy swoich praw obywatel”