22 września 2011

Ramowy program edukacji prawnej realizowany w 2011 roku (program pilotażowy) w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie woj. świętokrzyskiego