2 października 2023

ABC Dyrektora szkoły/placówki

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z Panem Grzegorzem Szybą Prezesem Sądu Rejonowego w Kielcach.

Termin szkolenia: 17 października 2023 r., od godziny 10.00 do 12.00

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

Temat przewodni szkolenia: „Szkoła w sporze między rodzicami dziecka/ucznia”.

Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych niejednokrotnie muszą podejmować trudne decyzje m.in. Który z rodziców jest uprawniony do odbierania dziecka z przedszkola lub szkoły? Czy zgodę na udział dziecka w wycieczkach może wyrazić jeden rodzic? Jak rozumieć pojęcie „istotne sprawy dotyczące dziecka”?

Szkoła często musi wypracować rozwiązania satysfakcjonujące strony konfliktu.

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi oraz wiele cennych wskazówek prawnych udzielą Państwu:

  • Pani Anna Zelek sędzia w stanie spoczynku Sądu Rejonowego w Pińczowie Wydział Rodzinny i Nieletnich,
  • Pani Anna Zabrzuch Mediator Sądowy,
  • Pan Artur Rydz Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach, który sprawuje
    nadzór merytoryczny nad pracą kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i
    nieletnich,
  • Pan Adam Jończyk kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kielcach II Zespół Kuratorskiej Służby
    Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 13 października 2023 r. do godziny 12.00 poprzez formularz rejestracyjny.

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorami:


Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik