2 października 2023

XXI Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku – Zdroju

W dniu 29 września 2023 roku odbył się XXI Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju. Konferencja w Sanatorium Marconi została zorganizowana dzięki współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z 26 partnerami, instytucjami – Współorganizatorami Festiwalu pod hasłem przewodnim Światowej Organizacji Zdrowia: „Ratujmy życie! (…)”.

W trakcie konferencji wręczono Certyfikaty Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie oraz Zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikaty i Zaproszenia wręczył Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty wspólnie z Panią Małgorzatą Połeć starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzkim Koordynatorem Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie otrzymały:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach;
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich;
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach;
 4. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie.

Zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie otrzymały:

 1. Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich;
 2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku;
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku;
 4. Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku;
 5. Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce.

Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty pogratulował dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom szkół i placówek podejmowanych działań, a także efektów osiąganych w zakresie promocji zdrowia. Wskazał także na projekty z zakresu promowania zdrowego stylu życia realizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, między innymi III Świętokrzyską Olimpiadę Przedszkolaka i zachęcał szkoły/placówki do udziału w przedsięwzięciach sportowych.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

 1. Odcinamy napięcie, czyli jak pokonać stres?
 2. Rozwijanie kompetencji społecznych warunkiem zdrowia dzieci i młodzieży.
 3. Co może „powiedzieć” skóra o stanie organizmu?
 4. Wpływ uzależnień na stan skóry.

Uczestnicy konferencji obejrzeli spektakl pod tytułem „Ze zdrowiem na TY” przygotowany przez uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach. Konferencję uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie: Leny Kilian i Magdaleny Głód oraz uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie: Marcela Goli i Marcina Pawlika.

Podczas Festiwalu Zdrowia w Sanatorium Marconi zorganizowano również warsztaty
dla uczniów i nauczycieli:

– na temat grzybów i kleszczy – prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kielcach

– animacyjno-sportowe – dla uczestników zlotu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – prowadzone przez przedstawicieli Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

W szkołach zorganizowano warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie”
w Kielcach.

W trakcie trwania Festiwalu współorganizatorzy przygotowali stoiska informacyjno-edukacyjne. Uczestnikom zaproponowano między innymi: pomiar ciśnienia tętniczego, bezpłatne badania cytologiczne, porady edukacje
w zakresie profilaktyki raka piersi oraz szyjki macicy, ćwiczenia w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej, porady edukacyjne NFZ, pomiar składu masy ciała, porady dietetyczne, porady edukacyjne z obszaru zagrożeń epidemiologicznych oraz profilaktyki HIV.

Instytucje, które zorganizowały stoiska: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju, Świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Busku-Zdroju, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, PCK Oddział Rejonowy w Busku-Zdroju, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Busku-Zdroju.

ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznejćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
stoiska edukacyjno informacyjnestoiska edukacyjno informacyjne
stoisko Świętokrzyskiego Centrum Onkologiistoisko Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
Świetokrzyski Kurator Oświaty powitanie uczestników FestiwaluŚwietokrzyski Kurator Oświaty powitanie uczestników Festiwalu
wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 2wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 2
wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 3wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 3
wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 4wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 4
wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 1wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 1
wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 1wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 1
wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 2wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 2
wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 3wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 3
wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 4wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 4
wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 5wręczenie zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 5