2 października 2023

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”

Zapraszamy do udziału w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.

Szkołę do Konkursu zgłasza się w terminie do 20.10.2023 r. wyłącznie poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu: www.losyzolnierza.pl

Laureatom i finalistom III etapu ponadwojewódzkiego przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto laureaci i finaliści ze szkół podstawowych otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2023-10-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 427 KB
Program merytoryczny
Data: 2023-10-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 336 KB