29 września 2023

Formalnie wprowadzona dwujęzyczność w województwie świętokrzyskim – stan na 1.09.2023 r.

W dniu 1.09.2023 r. w województwie świętokrzyskim funkcjonowało 26 szkół, w których formalnie realizowano nauczanie w oddziałach dwujęzycznych:

Szkoły podstawowe z oddziałami dwujęzycznymi (16)

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach
 • Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Eugeniusza De Mazenoda w Jeziorku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Szkoły ponadpodstawowe z oddziałami dwujęzycznymi (8)

 • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku Kamiennej
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Technika z oddziałami dwujęzycznymi (1)

 • Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach

Szkoła dwujęzyczna (1)

 • Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie

Powiat kielecki, Bolmin 63a, 26-060 Chęciny

Kontakt: 41 3151108 / spbolmin@op.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2017

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, wychowanie-fizyczne

Strona internetowa: http://spbolmin.szkolnastrona.pl/

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Powiat sandomierski, ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz

Kontakt: 15 8325245 / 1losand@lo1.sandomierz.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2018

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: matematyka (poziom rozszerzony), historia, historia i społeczeństwo

Strona internetowa: http://lo1.sandomierz.pl/

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku Kamiennej

Powiat skarżyski, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt: 41 25139028 / poczta@slowacki.info.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2021

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, wiedza o społeczeństwie

Strona internetowa: http://www.slowacki.info.pl/

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

Powiat konecki, ul. Sportowa 9,26-200 Końskie

Kontakt: 41 2604916 / lo2konskie@poczta.fm

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2017

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, wiedza o społeczeństwie

Strona internetowa: https://www.lo2konskie.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Powiat staszowski, ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów

Kontakt: 15 8642583 / liceum@staszowski.com

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2021

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: matematyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie

Strona internetowa: http://www.lo.staszowski.com/index.php/pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powiat ostrowiecki, Osiedle Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt: (41) 247-20-42/ psp5@ostrowiec.edu.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, geografia

Strona internetowa: https://www.psp5.eu

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach

Powiat starachowicki: ul. Leśna 2, 27-200 Starachowice

Kontakt: 41 2747407 / sp11stce@poczta.onet.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2021

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, informatyka

Strona internetowa: https://sp11.starachowice.eu/

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

Powiat kielecki, ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz

Kontakt: + 48 (15) 832 59 30 w. 21 lub 572326755  / sp4@sp4.sandomierz.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: wznowienie w 2023

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia, biologia

Strona internetowa: http://sp4sandomierz.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie

Powiat ostrowiecki, ul. M. Langiewicza 3, 27-400 Szewna,

Kontakt: 412656070 / zspszewna@wp.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2019

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: matematyka, biologia, muzyka

Strona internetowa: http://www.szewnasp.hekko.pl/

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Powiat kielecki, Rudki, ul. Szkolna 2, 26-006 Nowa Słupia

Kontakt: 41 3177179 / sekretariat.rudki@wp.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2020

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: biologia, geografia.

Strona internetowa: https://zsrudki.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu

Powiat starachowicki, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec

Kontakt: 41 2713060 / spmirzec10@gmail.com

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2018

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, informatyka

Strona internetowa: http://spmirzec.szkolnastrona.pl/

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

Powiat m. Kielce, ul. Karczówkowska 27, 27-713 Kielce, miejsce zajęć: ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce

Kontakt: 41 3457111/ ksp@ksp.edu.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2016

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia, biologia, etyka, historia

Strona internetowa: https://www.ksp.edu.pl/

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach

Powiat m. Kielce, ul. Karczówkowska 27, 27-713 Kielce

Kontakt: 41 3457111/ ksp@ksp.edu.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2015

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia, biologia, etyka, plastyka, historia

Strona internetowa: https://www.ksp.edu.pl/

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Szkół Społecznych STO w Starachowicach

Powiat starachowicki, ul. Iłżecka 39, 27-200 Starachowice

Kontakt: 41 2748411 / sto@starachowice.org

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2021

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia i informatyka

Strona internetowa: https://sto.starachowice.org

Szkoła Podstawowa im. św. Eugeniusza De Mazedona w Jeziorku

Powiat kielecki, 26-006, Nowa Słupia, Jeziorko 123a

Kontakt: 41 317-79-80 / spjeziorko@o2.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia i wychowanie fizyczne

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powiat ostrowiecki, ul. Polna 56, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt: 41 263 10 55/ psp4@ostrowiec.edu.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: biologia i informatyka

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie

Powiat włoszczowski, ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa

Kontakt: (41) 394 24 12/ sekretariat@1-lo.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: chemia, fizyka, biologia

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach

Powiat m. Kielce, ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce

Kontakt: 41 367 61 61/ 3lo@3lo.kielce.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia, biologia, geografia, historia

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach

Powiat m. Kielce, ul. Majora Jurija Gagarina 5, 25-031 Kielce

Kontakt: 41 36-76-165 / sekretariat@slowacki.kielce.eu

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: fizyka, matematyka (poziom rozszerzony)

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach


Powiat m. Kielce, ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce

Kontakt: (41) 367 69 76/ sekretariat@sp13.kielce.eu

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia i religia

Strona internetowa: https://www.sp13.kielce.eu/

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” w Kielcach


Powiat m. Kielce, ul. Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce

Kontakt: 41 36-76-723 / sekretariat@sp28.kielce.eu

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2022

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: informatyka, fizyka, biologia

Strona internetowa: https://sp28.kielce.eu/

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie


Powiat kielecki, Polichno 52, 26-060 Chęciny

Kontakt: (41) 315 20 71/ sppolichno@checiny.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2023

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, biologia, informatyka

Strona internetowa: https://sppolichno.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach


Powiat m. Kielce, ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce

Kontakt: 413676191/ sekretariat@sp12.kielce.eu

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2023

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: informatyka, chemia, geografia

Strona internetowa: https://sp12.kielce.eu/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych


Powiat kielecki, Mąchocice Kapitulne ul. Szkolna 27, 26-001 Masłów

Kontakt: 41 311-17-81/ sp.kapitulne@maslow.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2023

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Strona internetowa: https://www.spmachocice.pl/

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Powiat m. Kielce, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 9, 25-366 Kielce

Kontakt: 41 367 61 59/ sniadek@sniadek.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2023

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: geografia, biologia

Strona internetowa: https://www.sniadek.pl/

Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach


Powiat starachowicki, 1 Maja 4, 27-200 Starachowice

Kontakt: 41 274 62 40/ sekretariat@technikum.net.pl

Data utworzenia oddziałów dwujęzycznych: 2023

Język obcy w nauczaniu dwujęzycznym: angielski

Przedmioty prowadzone w języku obcym: historia, muzyka, informatyka, geografia

Strona internetowa: https://www.technikum.net.pl/

 

Załączniki

Mapa Szkoły Dwujęzyczne 2023 2024
Mapa Szkoły Dwujęzyczne 2023 2024
Data: 2023-09-29, typ pliku: JPG, rozmiar: 871 KB